Forskjellene ved solformørkelse og måneformørkelse

Du har sikkert hørt om både solformørkelser og måneformørkelser. I denne posten skal vi ta for oss forskjellene, og når du får se solformørkelse neste gang i Norge.

lunar eclipseEn måneformørkelse vil si at jorda står mellom månen og sola, og jordkloden skaper en skygge som gjør at månen blir helt mørk. Det finnes forskjellige former for hvor stor denne formørkelsen er, og i 2015 hadde vi en delvis formørkelse som førte til at månen fikk en rødlig farge.

Ved en solformørkelse er det månen som kommer mellom sola og jordkloden. Vi skiller mellom total solformørkelse, der månen skjuler hele sola, og delvis solformørkelse der månen skjuler deler av solen.
Det kan også forekomme ringformede solformørkelser. Det vil si at månen og sola står på samme linje, slik at det kunne vært en total solformørkelse, men at månen er for langt unna jorda til at den klarer å dekke hele solen. Månen går i en oval sirkel rundt jorda, og derfor er den noen ganger nærmere og noen ganger lengre unna oss (det er forresten dette som gjør at vi har tidevann).

En solformørkelse skjer nesten hvert halvannet år, men siden jorda, månen og sola beveger seg i forhold til hverandre er det ekstremt sjeldent at formørkelsen er total og kan sees fra samme sted.

Hvor stor solformørkelsen er, avhenger ofte av hvor du ser den fra. En solformørkelse kan virke total i noen deler av verden, mens den bare er delvis fra andre steder i verden. Slike formørkelser kalles en hybridformørkelse der den ikke er total.

Sist vi hadde en total solformørkelse i Norge var i 2011. Den historiske solformørkelsen var total om du var på Svalbard. Denne formørkelsen hadde vi ikke hatt siden 1954, og neste mulighet for total formørkelse på Svalbard blir i 2061.

En formørkelse varer mellom noen minutter og et par timer. Også dette avhenger av hvor i verden du ser formørkelsen fra.

Neste solformørkelse skjer 21.august 2017. Den vil være total i midtre deler av USA, mens den fra Norge vil være en delvis formørkelse.