I følge Big Bang-modellen, som er den mest anerkjente og beviste teorien i dag, ble universet skapt for 13,7 milliarder år siden. Før Big Bang eksisterte ingen tid eller rom. Alt startet med en singularitet, som var veldig varm og inneholdt en uendelig tetthet. Inni var alt det vi kjenner som universet – hver stjerne, planet og hvert levende vesen.Universe_expansion2

Eksplosjonen skjedde på under ett sekund, og deles opp i flere faser:

  • Planck Era – de første delsekundene fra det store smellet. Fra eksplosjonen til 10-43 delsekunder senere, oppsto fire fundamentale styrker som vi ser i universet i dag – sterke, svake, elektromagnetiske og gravitasjon – og dannet en enkelt kraft.
  • Grand Unification Era: 10-43 delsekunder – 10-35 delsekunder

Den startet med gravitasjonens separasjon fra de andre tre styrkene og endte med separasjonen av den sterke kraften fra den elektrosvake kraften.

  • Electroweak Era: 10-35 – 10-10 delsekunder

Den sterke kraften frakoblet fra den elektrosvake kraften, noe som førte til en enorm energi og trigget en kjapp utvidelse bedre kjent som inflasjon. Ettersom rommet utvidet seg hurtigere enn lysets hastighet, dannet ekstreme energetiske reaksjoner elementære partikler som fotoner, gluoner, og kvarker. Eraen endte med separasjon av elektromagnetisme fra den svake kraften.

  • Elementary Particle Era: 10-10 delsekunder – 0.001 sekunder

Kvarker og antikvarker, elektroner og positroner, og andre partikler og antipartikler ble en kontinuerlig skiftende masse for energi gjennom materie-antimaterie kollisjoner. Universet ble kjøligere og tillot de sterke atom styrkene til å trekke sammen kvarker for å danne protoner og nøytroner. Forskjellen mellom materie og antimaterie gjorde materiet, universets primære ingrediens, dominant.

  • Era of Nucleosynthesis: 0.001 sekunder – 3 minutter

Protoner og nøytroner dannet de første atomkjernene, men etter kun tre minutter hadde temperaturen sunket for mye til at fusjonen kunne fortsette på samme måte.

  • Era of Nuclei: 3 minutter – 380.000 år

Nucleosynthesis-tiden etterlot et univers av 75 % hydrogenkjerner, 25 % heliumkjerner og spor av litium og deuterium-kjerner. Etterpå kom prosessen hvor atomkjerner ble dannet.

  • Era of Atoms – 380.000 år – ca. 1 milliarder år

Universet kjølte seg og ned og utvidet seg nok til at atomkjernene kunne fange frie elektroner, for å forme nøytrale atomer.