02.02.2016

NASAs SLS, Space Launch System, har nå forberedt 13 CubeSeats til å teste ulike innovative ideer, sammen med det ubemannede romskipet Orion i 2018. De små satellittene skal utføre forsknings- og teknologiprøver for å gi turen til Mars en hurtigere og mer effektiv effekt. SLS første fly, som har fått navnet Exploration Mission-1 (EM-1), gir den ekstraordinære muligheten til å komme til i det dype rom og feltene vi før ikke har undersøkt. Så langt har NASA gjort klar tretten ulike små Sci-Tech satellitter som skal utforske månens overflate i 2018, for å søke etter is og andre komponenter.

20.10.2015

Norge har allerede begynt å gi støtte til diverse programmer NASA ønsker å utføre, men vi har også klart å gjennomføre våre egne prosjekter på Den Norske Romstasjon. INASA_logo.svgRIS, kort for Interface Region Imaging Spectrograph, er en solsatellitt som har gått i bane og undersøkt vår lokale stjerne siden 2013. NASA har anerkjent arbeidet IRIS har klart å gjøre, og forskergruppen som utformet og analyserer dataene fra IRIS, har blitt belønnet med Robert H. Goddard Exceptional Science Achievement Award fra den amerikanske romstasjonen. Hovedoppgavene IRIS har fått er å undersøke den nedre delen av solens atmosfære, hvor temperaturen stiger opp til over en million grader – noe som er mye varmere enn selve overflaten på sola.

23.07.2015

Planeten Kepler 452b ble funnet ved hjelp av Kepler-teleskopet, og forskerne er ivrig etter å utforske mer av planeten som ha fått kallenavnet “den andre Jorden”. Kepler 452b er 60 prosent større enn Jorda, og har en stjerne like ved som minner om vår egen sol, med samme avstand (rundt 1AU) mellom dem. NASA mener at det finnes store muligheter for å finne vann i flytende form på planeten, og nå ønsker de å fine ut om dette er en steinplanet. I så fall kan vi kanskje bevege oss mot en tid som finnes på Kepler 452b i dag – den er 1,5 milliarder år eldre enn Jorda, og det er betydelig varmere der. Forskere tror derfor at drivhuseffekten flyter fritt, uten at planeten klarer å holde på sin resirkuleringsmetode som skaper liv.