Jorden versus Mars – forskjellene i atmosfæren

Forskere tror at klimaet på Mars for rundt 3,5 milliarder år siden kan ligne på det vi hadde på Jorden i de tidligere årene: varmt og vått. På grunn av dette har mye av romforskningen foregått rundt spørsmålet om det finnes liv på Mars, noe som har ført til at vi de siste 50 årene har fått svar på mange spørsmål. Nå står vi med teorien om at det har vært liv der en gang og vi har grunner til å tro at liv Colonization_of_Marskan bli skapt igjen. For øyeblikket har Mars en aktiv atmosfære med kjemiske reaksjoner av karbondioksid og vann. I motsetning til Jorden har den ikke resirkulering av karbon, mye på grunn av størrelsen, som er ti ganger mindre massiv enn Jorden.

Temperaturen på Mars er også veldig annerledes. Den stiger kanskje opp til 20 grader på dagtid, rundt ekvator på sommeren, og kan synke til -153 grader ved polområdene. Det tilsier selvfølgelig at det er alt for kaldt for oss å overleve der, ettersom vi har en gjennomsnittstemperatur på 15 grader. Uten klimagassene våre ville vi hatt en gjennomsnittstemperatur på -50 grader! På Mars er det temperaturen ved store deler av områdene på nattestid, mens makstemperaturen rundt de mildere breddegradene er 0 grader på dagtid.

Mens Jorden ligger 149,6 millioner kilometer, også kalt 1 AE, fra Solen, har Mars en avstand på 227,9 millioner kilometer fra Solen, som tilsvarer 1.67 AE. Det er en av grunnene til at det er mye kjøligere på Mars. Vi er også betydelig større enn Mars. Jorden har en radius på 6,371 km, mens Mars kun holder 3,390 km i radius. Noe Mars har mer av enn Jorden, er dager per år. Mens vi bruker 365 dager på vår sirkulasjon rundt solen, varer ett år på Mars 687 dager i følge vår tidsregning.