Planetsystemet vårt omtales som solsystemet, og det består av det indre og det ytre solsystem. Det indre solsystemet består av de fire steinplanetene Jorden, Merkur, Venus og Mars, samt månen og astroidebeltet. Sistnevnte inneholder mindre legemer av ikke-flyktige materialer som metall og stein, og antas å være materialer og rester etter tiden da solsystemet ble dannet. På grunn av Jupiters gravitasjon klarer ikke restene å danne en steinplanet, og flyter i astroidebeltet.

I det ytre solsystemet finner man de fire gasskjempene; Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun. De utgjør 99 % av all masse som finnes i omløpsbane rundt solen.

Utenfor det ytre solsystemet ligger det som blir omtalt som det “transneptunske området”, og befinner seg utenfor Neptun. Dette området er per i dag ikke blitt utforsket i en større grad, men det antas å bestå av mindre planeter, bygget opp av stein og is.

Kuiper-beltet regnes som å være den første delen av det transneptunske området, hvor Pluto befinner seg. I de siste årene har man også oppdaget dvergplaneter som Ceres, Haumea, Makemake, Eris, Varuna, Orcus og Quaoar i dette området.

Alt i solsystemet går i bane rundt Solen. Den inneholder rundt 98 % av materialet i solsystemet vårt, og jo smaxresdefaulttørre et objekt er, jo mer gravitasjon har det. Siden Solen er så stor, er dens sterke gravitasjon det som holder alle planeter og stjerner på plass – uten den ville vi ha flydd av gårde på en strak linje gjennom det uendelige universet. Ved å være balansert mellom Sola og verdensrommet, ligger solsystemet vårt i en perfekt roterende bane, og Jordas plassering gjør det mulig å leve på planeten vår. Men vi er bare ett av mange solsystem i galaksen vår, Melkeveien. Vi befinner oss mellom 25,000 og 28,000 lysår fra Melkeveiens sentrum, og solsystemet roterer også i en bane rundt galaksens sentrum. En rotering tar 225-250 år.